Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen. Zowel Amé Fine Jewelry als de klant erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. 

Aanbod 
De weergegeven kleuren van de artikelen kunnen afwijken van de werkelijkheid, en kunnen per monitor verschillen. Wij honoreren geen aankopen tegen overduidelijke foutieve prijzen vermeld op onze website.

Bestellen 
Via onze webwinkel www.amefinejewelry.com kunt u uw bestelling plaatsen. U ontvangt van ons per email een bevestiging van uw bestelling en de bijbehorende factuur die ook geld als garantiebewijs. Na betaling zullen de door u bestelde artikelen zo spoedig mogelijk worden verzonden. 

Betaling
Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg, een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop een betaling dient te volgen. Bij uitblijven van betaling na een termijn van 21 dagen, wordt de koper schriftelijk gemaand, waarbij € 10,00 aan administratiekosten in rekening wordt gebracht en is de verkoper gehouden de koopsom vermeerderd met deze administratie-kosten via gerechtelijke weg te incasseren, waarbij tevens de kosten daarvan aan de koper in rekening worden gebracht. 

Betaalwijze 
Alle genoemde prijzen op onze website zijn consumentenprijzen in Euro`s en zijn inclusief BTW. De betaalmogelijkheden zijn: online betaling via iDeal, bestelling ophalen en betalen in onze werkplaats in Limmen of vooruitbetaling op bankrekening. 

Verzendkosten 
Alle artikelen worden aangetekend verzonden. Hiervoor brengen wij binnen Nederland geen kosten in rekening. Neem voor kosten voor verzending naar het buitenland a.u.b. even contact met ons op. 

Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendom van de door Amé Fine Jewelry geleverde artikelen gaat pas op u over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Amé Fine Jewelry verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de geleverde artikelen gaat op het moment van levering op u over. 

Garantie 
Op aantoonbare productie- of proces fouten bieden wij volledige garantie. Het aankoopbewijs dat bij iedere bestelling wordt meegeleverd (via e-mail) is tevens uw garantiebewijs. Edelstenen en parels vallen buiten de garantie.

Privacy 
De door u verstrekte persoonlijke gegevens voor betaling en bezorging zijn strikt vertrouwelijk en stellen ons in staat de betaling te regelen en de artikelen bij u te bezorgen. We stellen de aan ons ter beschikking gestelde gegevens niet aan derden beschikbaar. 

Retourrecht 
Wij besteden aan onze bestellingen de uiterste zorg, maar mocht u toch op enige wijze niet tevreden zijn, dan horen we dat graag en vindt u hieronder de voorwaarden van retour: 

Bij online aankopen heeft u recht op herroeping. Voor alle bestelde producten geldt een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen na ontvangst van het artikel. Gedurende 14 kalenderdagen mag u de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. Om die reden kunt u bij ons binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling, een artikel retour sturen of ruilen voor een ander product. 

Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren, conform de eventueel door ons verstrekte instructies. Gelieve de verpakking niet te beschrijven, beplakken en/of op andere wijze te modificeren. 

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u ons per e-mail vragen om een retourformulier te mailen. Het is voldoende om dit volledig ingevulde formulier vervolgens terug te mailen, of uit te printen en mee te sturen met het pakketje zelf.

Houdt u er rekening mee dat de artikelen niet later dan 14 dagen, na de dag waarop u melding heeft gemaakt van de herroeping, aan ons terug zendt of in onze werkplaats aflevert. U bent op tijd als u de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

Retourzending van producten is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een verzendbewijs te vragen. Indien de producten ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Amé Fine Jewelry u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en of rembourskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de producten terug. 

Van het retourrecht zijn uitgesloten: 
- Voor u speciaal ontworpen en gefabriceerde producten 
- Speciaal op maat gemaakte sieraden, deze vallen niet onder het wettelijke retourrecht.